Solidny partner

Expol s.c.

Armatura średnio i niskociśnieniowa

   Zakres średnic DN: 15 do 600 mm

   Zakres ciśnienia: 6 do 40 bar

   Zakres temperatury: -50oC do +400oC

 • zawory zaporowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, do spawania, gwintowane
 • zawory zaporowe PN 16/25/40 bar z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy
 • zawory zaporowe PN 16/25 bar z grzybem regulacyjnym
 • zawory zwrotne PN 6/10/16/25/40 bar kołnierzowe, gwintowane, międzykołnierzowe
 • zawory zwrotne klapowe PN 10/16 bar kołnierzowe
 • zawory regulujące PN 16/25/40 bar kołnierzowe, do spawania, gwintowane
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, międzykołnierzowe, do spawania
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, kwasoodporne
 • zawory odpowietrzające, napowietrzające PN 16 bar
 • zawory pływakowe PN 10 bar proste, kątowe
 • zawory membranowe PN 10 bar i przeponowe PN 6/10 bar
 • osadniki siatkowe PN 6/10/16/25/40 bar kołnierzowe, gwintowane
 • osadniki siatkowe PN 6/10/16/25/40 bar z wkładem magnetycznym
 • kosze ssące PN 10 bar
 • przepustnice zaporowe z wykładziną gumową kadłuba PN 6/10/16 bar międzykołnierzowe
 • zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe z żeliwa szarego i sferoidalnego PN 10/16 bar, do wody pitnej (klin z powłoka EPDM, atest PZH), zabudowy krótkiej (szereg 14) oraz długiej (szereg 15)
 • zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe, z żeliwa szarego i sferoidalnego PN 10/16 bar, do ścieków (klin z powłoką NBR), zabudowy krótkiej (szereg 14) oraz długiej (szereg 15)
 • zasuwy miękkouszczelnione PN 10/16 bar z napędami elektromechanicznymi
 • zasuwy miękkouszczelnione kielichowe PN 16 bar
 • zasuwy miękkouszczelnione gwintowane PN 16 bar
 • zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe PN 16 bar
 • zawory zwrotne kulowe kołnierzowe i gwintowane PN 10/16 bar
 • zasuwy klinowe siedliskowe kołnierzowe PN 10/16/25 bar
 • zasuwy nożowe PN 10 bar
 • zawory antyskażeniowe gwintowane, kołnierzowe PN 10 bar
 • zawory na i odpowietrzające 1-stopniowe PN 10/16 bar
 • zawory na i odpowietrzające 2-stopniowe PN 10/16 bar
 • zawory na i odpowietrzające do ścieków PN 10/16 bar
 • przepustnice zaporowe z napędami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi
 • przyłącza domowe, króćce do przyłączy, nawiertki, samonawiertki PN 16 bar
 • hydranty podziemne z pojedynczym i podwójnym zamknięciem PN 16 bar
 • hydranty nadziemne z pojedynczym i podwójnym zamknięciem PN 16 bar
 • hydranty nadziemne z zabezpieczeniem w przypadku złamania zamknięciem PN 16 bar
 • hydranty ze stali nierdzewnej oraz ozdobne PN 16 bar
 • obudowy stałe i teleskopowe do zasuwy
 • skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów
 • osprzęt naprawczy: doszczelniacze złącz kielichowych, łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, opaski naprawcze, nasuwki dwu i trójdzielne, opaski ze stali nierdzewnej
 • zdroje uliczne PN 10 bar
 • przepustnice OREG: URANIE, SYLAX, ENODIA, TILIS, LYCENE PN 6/10/16/25 bar
 • przepustnice wysokoparametrowe EMARIS PN 50 bar
 • zawory kulowe SOCLA PN 69 bar
 • zawory zwrotne grzybkowe, membranowe, kulowe, płytkowe PN 6/10/16/25 bar

projekt AnroNET WebDesign